Účtování mezd – předkontace

Účetní předkontace pro zaúčtování mezd jsou u testů obvykle past na studenty.

Ale nebojte, po lekci zaměřené na účtování mezd se pastem jistě vyhnete 🙂