Doučování účetnictví metodou poznání struktury a vazeb, 

==>>   což je přesný opak biflování  <<==

Studenty doučuji účetnictví pomocí řešení účetních příkladů z praxe, nebo ze skript. Vždy s podrobným vysvětlením, proč je účtována částka na stranu Má dáti, nebo Dal, zda a proč jsou to právě Aktiva, nebo Pasiva, případně Náklady, nebo Výnosy. Vedu studenty i k tomu, aby podle zadání uměli velmi rychle určit, do jaké části Rozvahy účet z příkladu patří.

V dalších lekcích se už pak snadno orientují v zaúčtování zadaných příkladů, které si vždy doplníme opět o příklady z praxe. Vždy vysvětlím příklad s cílem naučit pravidlo, které platí v konkrétním případě, ale které se dá implikovat i obecně. To je pak studenty výrazně oceněno při testech.

Každý můj student zkoušku úspěšně udělal

Mám mnohaleté zkušenosti s doučováním účetnictví. Prostě mě to baví. A mám radost, že vždy, když jsem studenta doučoval, udělal buďto maturitu, běžnou, nebo opravnou zkoušku tak, že on, i rodiče, všichni byli spokojení.

Doučování účetnictví

Příprava na doklasifikaci

"Dobrý den, tak už jsem doma. A dostal jsem...

Víkendová příprava na zkoušku

Během víkendu jsem připravil studenta na...

Doučení učiva na opravnou zkoušku

U tohoto studenta, co mi napsal, to byla velmi...