Angličtina pro žáky základních škol

Učitelé se při výuce angličtiny u žáků ZŠ většinou zaměřují na memorování slovíček a vyplňování testů. Já se zaměřuji i na rozmluvení žáka tak, aby z rozhovoru nebyl ve stresu a aby velmi brzy uměl mluvit bez ostychu.