Anglická konverzace pro žáky základních a středních škol

Učitelé se při výuce angličtiny u žáků základních a středních škol většinou zaměřují na memorování slovíček a vyplňování testů. Já se zaměřuji na rozmluvení žáka tak, aby z rozhovoru nebyl ve stresu a aby velmi brzy uměl mluvit bez ostychu.